Publicaties over dossier 28197

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn 2001/51/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (29016); - Wijziging van de Wet op het notarisambt (Reparatiewet Wet op het notarisambt) (29212); - Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel) (28197); - Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers; - Partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) (28958)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-05-2004 2003-2004 nr. 27, pagina 1419 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 6 mei 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-05-2004 2003-2004 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 15 januari 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-01-2004 2003-2004 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake elektronische handel (28197), te weten de motie-Van der Laan/Van Dam over het "notice and take down"-systeem (28197, nr. 20)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-11-2003 2003-2004 nr. 24, pagina 1661 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met: - het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel) (28197); - de motie-Van Dam/Van der Laan over een "Meldpunt Spam" (28197, nr. 18); - de motie-Jan de Vries/Szabó over de continuïteit van de Meldpunten Kinderporno en Discriminatie (28197, nr. 19); - de motie-Van der Laan/Van Dam over het "notice and take down"-systeem (28197, nr. 20)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2003 2003-2004 nr. 22, pagina 1453 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel) (28197)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-11-2003 2003-2004 nr. 19, pagina 1185 - 1191 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 7 november 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-11-2003 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 31 oktober 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-11-2003 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 24 oktober 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-10-2003 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 3 oktober 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-10-2003 2003-2004 Tweede Kamer der Staten-Generaal