Publicaties over dossier 28020

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de wet van 4 juli 1996 (Stb. 403) ten behoeve van verlenging van de gewenningsregeling, alsmede wijziging van de wet van 2 april 1998 (Stb. 228) ten behoeve van vaststelling van een nieuwe vijfjarige periode voor de programma's van eisen basisonderwijs (27917); - Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht (28020); - en vijf Rijksbegrotingen (28000 IV, XIV, XV, E en XVI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-05-2002 2001-2002 nr. 26, pagina 1306 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon PDF (16 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 april 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-04-2002 2001-2002 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht; Eindverslag van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 28020, nr. 289a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 28020, nr. 289 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht (28020),over: - de motie-Van Gent over het stimuleren van alternatieven voor afschot van wilde zwijnen en andere grote hoefdieren (28020, nr. 12); - de motie-Passtoors/Schreijer-Pierik over inwerkingtreding van de Flora- en faunawet (28020, nr. 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-04-2002 2001-2002 nr. 60, pagina 4078 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon PDF (135 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht (28020)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-03-2002 2001-2002 nr. 59, pagina 3999-4021 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht; Amendement inzake gelijktrekken van de regels voor iedereen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2002 2001-2002 Kamerstuk 28020, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht; Amendement inzake voorwaarden toestaan één-opDSéén-methode (drukjacht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2002 2001-2002 Kamerstuk 28020, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht; Motie over het stimuleren van alternatieven voor afschot van wilde zwijnen en andere grote hoefdieren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2002 2001-2002 Kamerstuk 28020, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht; Motie over het bevorderen van de inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 januari 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2002 2001-2002 Kamerstuk 28020, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal