Publicaties over dossier 26260

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting behandelingen over: * de Algemene financiële beschouwingen (26200) * de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (26200 IXA); * de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (26200 IXB); * Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977 (24610);*L * Wijziging van de Muntwet 1987 (26120); * en acht andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-12-1998 1998-1999 nr. 13, pagina 319 - 354 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Algemene financiële beschouwingen (26200), en de behandeling van de wetsvoorstellen: * Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (26200 IXA); * Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (26200 IXB);Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977 (24610);*L * Wijziging van de Muntwet 1987 (26120); * en zeven andere wetsvoorstellen (26124; 26147; 26148; 26245; 26249; 26260; 26272; 26281)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-12-1998 1998-1999 nr. 12, pagina 259 - 295 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 14 en 15 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Kaderwet bestuur in verandering (verlenging regeling Stadsregio Rotterdam) (26220); - Wijziging van de Kieswet, ter nadere uitvoering van richtlijn nr. 93/109/EG van de raad van de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG L 329) (26052); - Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken) (26135); - Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld (26273); - Wijziging Wet toezicht kredietwezen en Faillissementswet m.b.t. definitieve karakter van de afwikkeling betalingen en effectentransacties ... (26260)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2097 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 8 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal