Publicaties over dossier 26220

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening (Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming) (25439); - Wijziging van de Wet conflictenrecht namen in verband met de totstandkoming van de wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek (Stb. 161) (25971); - Voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van de bepalingen betreffende pensioen in de Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen (26019); - en nog zes andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-1999 1998-1999 nr. 14, pagina 380 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 21 en 22 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Kaderwet bestuur in verandering (verlenging regeling Stadsregio Rotterdam) (26220); - Wijziging van de Kieswet, ter nadere uitvoering van richtlijn nr. 93/109/EG van de raad van de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG L 329) (26052); - Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken) (26135); - Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld (26273); - Wijziging Wet toezicht kredietwezen en Faillissementswet m.b.t. definitieve karakter van de afwikkeling betalingen en effectentransacties ... (26260)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2097 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 8 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal