Publicaties over dossier 23700

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (262 kB)

  Advies Raad van State wijziging Bekendmakingswet (Wet elektronische publicaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34215 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (146 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 17390 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (258 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 4574 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (2614 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (542 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 30579 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (122 kB)

  Advies Raad van State betreffende Besluit van ..... houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2012 Staatscourant 2012, 21591 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (8 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... tot wijziging van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening (mogelijkheid vaststellen subsidieplafond) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2012 Staatscourant 2012, 2940 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (420 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2011 Staatscourant 2011, 16710 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. AMvB Download icon PDF (376 kB)

  Besluit van 30 september 2010, houdende herziening van het Besluit toelating en uitzetting BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2010 Staatsblad 2010, 382 Ministerie van Justitie
 10. Agenda Download icon PDF (5 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-06-1996 1995-1996 Eerste Kamer der Staten-Generaal