Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de de Minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraak dat (ook) de politie bij sociale mediabedrijven de status heeft van «trusted flagger» (ingezonden 16 februari 2023).

Antwoord van Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 21 maart 2023). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 1793.

Vraag 1

Bent u bekend met de uitspraak van Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het Vragenuur van 14 februari 20221 waarin de Staatssecretaris stelt dat (ook) de politie bij sociale mediabedrijven de status heeft van «trusted flagger»?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kan de Kamer alle meldingen ontvangen die de politie in haar hoedanigheid van «trusted flagger» heeft verstuurd, sinds 2020, naar sociale mediabedrijven?

Antwoord 2

Zoals aangegeven in de beantwoording op de Kamervragen van Kamerlid Omtzigt en vragen van Kamerlid Van Houwelingen2 registreert de politie de gevraagde informatie niet op zodanige wijze dat de informatie uit de politiesystemen gehaald kan worden. Zoals aangegeven in het antwoord op de Kamervragen van Kamerlid Omtzigt werkt het kabinet momenteel aan een publiek privaat kader voor het melden van onrechtmatige, strafbare en onwenselijke content (bijvoorbeeld desinformatie). Hieronder valt ook de politie.


X Noot
1

Handelingen II, vergaderjaar 2022–2023, Vragenuur 14 februari 2023, blz. 2.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 192; Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 3727; Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 1599.

Naar boven