Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over opmerkingen van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, «We are fighting a war against Russia» en «We can fight this war only together» (ingezonden 6 februari 2023).

Antwoord van Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 7 maart 2023).

Vraag 1

Bent u bekend met de volgende opmerking van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Baerbock, op 24 januari 2023: «We are fighting a war against Russia» en «We can fight this war only together»?1

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Kunnen we hieruit concluderen dat Duitsland in staat van oorlog verkeert met Rusland? Zo nee, hoe moeten we de opmerking «We are fighting a war against Russia» van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken dan wel interpreteren volgens het kabinet?

Antwoord 2

Nee. Duitsland heeft toegelicht dat de NAVO en Duitsland geen partij zijn bij het gewapend conflict.

Vraag 3

Naar wie refereert, volgens het kabinet, de Duitse Minister met haar «we» in «We can fight this war only together»? De Europese Unie wellicht? De NAVO misschien?

Antwoord 3

Het kabinet speculeert niet over uitspraken van een buitenlandse Minister.

Vraag 4

Mocht Nederland onderdeel zijn van deze «we», betekent dit dat, volgens de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, naast Duitsland, ook Nederland «een oorlog vecht tegen Rusland»? Is het kabinet het hier dan mee eens?

Antwoord 4

Het kabinet speculeert niet over uitspraken van een buitenlandse Minister.

Vraag 5

Vecht Nederland, volgens het kabinet, op dit moment een oorlog tegen Rusland, ja of nee?

Antwoord 5

Nee, Nederland is geen partij bij het gewapend conflict tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne heeft op basis van het VN Handvest het recht zich te verdedigen tegen de Russische agressie. Op verzoek van Oekraïne steunt het kabinet Oekraïne daarbij.

Vraag 6

Op welke wijze zal het kabinet er, mocht het conflict tussen Rusland en Oekraïne verder escaleren, concreet voor zorg dragen dat te allen tijde artikel 96, lid 1 van de Grondwet wordt gerespecteerd en er dus geen beroep hoeft te worden gedaan op lid 2 van dit artikel (waarbij Nederland, zonder expliciete toestemming van de Staten-Generaal, wellicht een de facto oorlog met Rusland kan worden ingerommeld)?

Antwoord 6

Het kabinet leeft de Grondwet na.

Vraag 7

Kunt u de bovenstaande vragen afzonderlijk beantwoorden?

Antwoord 7

Ja.


X Noot
1

Youtube, «German foreign Minister: «We are fighting a war against Russia»», 27 januari 2023, German foreign Minister: «We are fighting a war against Russia» – YouTube

Naar boven