Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over coronatoegangsbewijzen voor mensen met een meervoudige beperking (ingezonden 26 augustus 2021).

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 21 september 2021).

Vraag 1 t/m 4

Bent u ervan op de hoogte dat (pleeg)ouders en voogden van het kastje naar de muur worden gestuurd omtrent het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs voor kinderen met een meervoudige beperking?

Bent u het eens dat voor mensen met een meervoudige beperking er altijd een oplossing moet zijn om een coronatoegangsbewijs te bemachtigen, ook als het voor hen niet mogelijk is om op basis van medische gronden te vaccineren of regelmatig te laten testen?

Wat zijn de officiële richtlijnen omtrent het verkrijgen van coronatoegangsbewijzen voor mensen met een meervoudige beperking wanneer zij én niet gevaccineerd kunnen worden op basis van medische gronden én niet regelmatig getest kunnen worden? Is het in een dergelijke situatie mogelijk om een coronatoegangsbewijs te verkrijgen, zowel voor nationaal als internationale (reis)doeleinden? Zo ja, hoe komt het dat beiden indieners klachten ontvangen van ouders wiens kinderen met een meervoudige beperking geen coronatoegangsbewijs kunnen bemachtigen? Zo nee, waarom niet?

In hoeverre is er maatwerk mogelijk bij het toekennen van coronatoegangsbewijzen en een EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) voor mensen met een meervoudige beperking die niet in staat zijn zich te laten vaccineren of regelmatig te laten testen? Bij wie kunnen mensen terecht als zij zich in deze situatie bevinden?

Antwoord 1 t/m 4

Het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs kan na volledige vaccinatie, na een recent doorgemaakte infectie en met een negatieve testuitslag. Voor hen voor wie geen van deze wegen een mogelijkheid zijn, wordt een alternatieve procedure uitgedacht.

Omdat deze procedure zeer complex is in de uitvoering, duurt het opstellen hiervan langer dan gedacht. Op dit moment is er dus nog geen route voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren en niet kunnen laten testen.

Overigens zal deze procedure uitsluitend kunnen gelden voor het nationaal gebruik van toegangstesten en niet voor reizen. In de Europese verordening wordt er op dit moment voor deze groep burgers geen uitzondering gemaakt.

Vraag 5

Wat is, bij benadering, de omvang van het aantal Nederlanders dat vanwege een meervoudige beperking zich niet kan laten vaccineren noch regelmatig kan laten testen?

Antwoord 5

Iedereen vanaf 12 jaar heeft nu de mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren. Mij zijn slechts individuele gevallen bekend die zich én niet kunnen laten vaccineren, én niet kunnen laten testen. Deze groep is naar verwachting heel erg klein.

Vraag 6

Bent u bereid om bovenstaande vragen uiterlijk voor 8 september te beantwoorden, zodat mensen met een meervoudige beperking en diens (pleeg)ouders of voogden zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen?

Antwoord 6

Het beantwoorden van de vragen voor 8 september is helaas niet gelukt. Zoals gezegd wordt er aan een oplossing gewerkt. De streef ernaar om in het najaar hier een uitspraak over te kunnen doen.

Naar boven