Vragen van de leden Kops en Edgar Mulder (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de rampzalige gevolgen van de EU-klimaatplannen voor de landbouw (ingezonden 29 september 2021).

Mededeling van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 21 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Vernietigende analyse klimaatplan Timmermans: «Amper klimaatwinst»»1 en de studie «Ökonomische und Ökologische Auswirkungen des Green Deals in der Agrarwirtschaft»?2

Vraag 2

Hoe reageert u op de conclusie van de genoemde studie dat de EU-klimaatplannen voor de landbouw zullen leiden tot enorme prijsstijgingen, namelijk –/+ 58% voor rundvlees, –/+ 48% voor varkensvlees, –/+ 36% voor melk, –/+ 18% voor oliezaden, –/+ 15% voor groente en fruit en –/+ 12,5% voor graan?

Vraag 3

Deelt u de mening dat voedsel betaalbaar moet zijn en blijven? Zo ja, deelt u dan ook de conclusie dat deze prijsstijgingen onaanvaardbaar zijn?

Vraag 4

Gaat u deze prijsstijgingen voorkomen, bij voorkeur door de EU-klimaatplannen naar de shredder te verwijzen? Zo nee, waarom worden de burgers keer op keer gepakt voor onbetaalbare en onhaalbare klimaatgekte?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat deze EU-klimaatplannen zullen leiden tot de kaalkap van bossen voor nieuwe akkers? Doet u dat niet denken aan het drama dat biomassa heet, waarvoor complete (oer)bossen worden gekapt, zoals in Estland en Letland, om in Nederlandse centrales op te stoken?

Vraag 6

Deelt u de conclusie dat dit klimaatbeleid de natuur niet beschermt, maar juist vernietigt en onmiddellijk moet stoppen?

Vraag 7

Klopt het dat het hoofddoel van klimaatbeleid, waaronder de EU-Green Deal, CO2-reductie is? Hoe kan het dan dat uit de genoemde studie blijkt dat de plannen voor de landbouw, mede als gevolg van de kaalkap, nauwelijks leiden tot een mindere CO2-uitstoot?

Vraag 8

Deelt u de conclusie van prof. Henning dat de klimaatplannen «niet kostenefficiënt» en «niet klimaateffectief» zijn? Deelt u bovendien de mening dat dit geen klimaatbeleid is, maar wanbeleid dat burgers de (energie)armoede in stort?

Mededeling

De vragen van de leden Kops en Edgar Mulder (beiden PVV) over het artikel «Vernietigende analyse klimaatplan Timmermans: «Amper klimaatwinst»» (kenmerk: 2021Z16688) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Er is meer tijd nodig vanwege interdepartementaal overleg. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


X Noot
1

De Telegraaf, 23 september 2021, «vernietigende analyse klimaatplan Timmermans amper klimaatwinst». (https://www.telegraaf.nl/nieuws/419610665/vernietigende-analyse-klimaatplan-timmermans-amper-klimaatwinst)

X Noot
2

Prof. dr. dr. Christian Henning (Universität Kiel) en dr. Peter Witzke (EuroCare, Bonn), 9 september 2021, https://www.uni-kiel.de/de/universitaet/detailansicht/news/199-farm-to-fork

Naar boven