Vragen van de leden van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over racisme en geweld bij de politie en een incompleet dossier (ingezonden 10 juni 2022).

Mededeling van Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 1 juli 2022)

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht en de rechterlijke uitspraak dat racisme en politiegeweld en het weglaten van deze feiten uit het dossier leidt tot een niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie (OM) door de rechter?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat dit in meerdere opzichten heel ernstig is, allereerst omdat racisme niet thuishoort bij de politie, maar ook omdat geprobeerd is dit buiten het dossier te houden?

Vraag 3

Erkent u dat dit racisme en geweld van de politie niet naar buiten was gekomen als het NRC hier niet over had gepubliceerd?2 Wat is uw oordeel hierover?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de onafhankelijkheid en rechtsstatelijkheid van het OM in deze zaak, nu het er op lijkt dat zeer afkeurenswaardig gedrag door politieambtenaren niet zelf bij het OM tot de conclusie leidt dat dit gevolgen moet hebben en dat hier open over moet worden gecommuniceerd?

Vraag 5

Is men zich bij het OM en de politie wel voldoende bewust van het effect wat dit optreden heeft in het vertrouwen van mensen in de rechtstaat?

Vraag 6

Hoe wordt er nu in de toekomst voor gezorgd dat dit soort feiten, omstandigheden en bijvoorbeeld relevant beeldmateriaal altijd aanwezig zijn in de dossiers omdat dat voor de rechtszekerheid van alle betrokkenen en voor de waarheidsvinding van belang kan zijn?

Vraag 7

Wordt het onderzoek naar de betrokken agenten nu heropend?

Vraag 8

In hoeverre vindt u de maatregelen die u destijds heeft aangekondigd naar aanleiding van deze kwestie nog afdoende? Ziet u na deze uitspraak aanleiding voor specifieke maatregelen binnen het Rotterdamse politiekorps? Zo nee, waarom niet?3

Vraag 9

Hoe zal nu in de praktijk worden gebracht wat recent door de politie is aangekondigd, namelijk dat tegen racisme altijd direct en stevig zal worden opgetreden?4

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden van Nispen en Leijten (beiden SP), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over racisme en geweld bij de politie en een incompleet dossier (ingezonden 10 juni 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

NOS, 9 juni 2022, «Rechter veegt OM de mantel uit wegens verhullen racisme en geweld van agenten», https://nos.nl/l/2432091 en ECLI:NL:RBROT:2022:4485, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4485

X Noot
2

NRC, 29 december 2020, «Politie Rotterdam weer in opspraak om racisme», https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/29/politie-rotterdam-weer-in-opspraak-om-racisme-a4025626

X Noot
3

Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar 2020–2021, nr. 2437, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2437.pdf

X Noot
4

AD, 10 juni 2022, «Politie gaat racisme en discriminatie strenger bestraffen: «Moet altijd consequenties hebben»», https://www.ad.nl/binnenland/politie-gaat-racisme-en-discriminatie-strenger-bestraffen-moet-altijd-consequenties-hebben~a7659f65/

Naar boven