Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Duitsland de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer in gebruik wil nemen (ingezonden 30 mei 2022).

Mededeling van Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 21 juni 2022)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Weer hoop op spoorlijn Nijmegen-Kleef? Duitsers nemen reactivering op in verkeersplan»?1

Vraag 2

Bent u bekend met het gegeven dat de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef-Düsseldorf heeft opgenomen in het concept-verkeersplan 2032–2040?

Vraag 3

Deelt u de mening in de regio dat, in het kader van het verbeteren van het kort grensoverschrijdend treinverkeer, er vanuit Nederland serieus moet worden gekeken naar de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef-Düsseldorf? Kunt u in uw antwoord ingaan op het belang van deze lijn in het kader van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en het grote aantal potentiële studenten/toekomstige arbeidskrachten?

Vraag 4

Bent u bereid werk te maken van de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef? Zo ja, hoe bent u van plan dit te doen?

Vraag 5

Welke knelpunten maken op dit moment de heringebruikname van de spoorlijn Nijmegen-Kleef onmogelijk?

Vraag 6

Hebt u contact gehad met Duitse vertegenwoordigers over dit plan? Zo ja, wat is er besproken? En zo nee, bent u bereid in contact te treden met Duitse vertegenwoordigers om de plannen te bespreken?

Mededeling

Hierbij informeer ik u dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van der Molen (CDA) over reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is. Zorgvuldige beantwoording vergt meer tijd vanwege informatievergaring en afstemming met de regio. Dit omdat de reactivering van de spoorlijn geen project is van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor uiterlijk 30 juni zal ik deze Kamervragen alsnog beantwoorden.


X Noot
1

De Gelderlander, 25 januari 2022 (Weer hoop op spoorlijn Nijmegen-Kleef? Duitsers nemen reactivering op in verkeersplan | Berg en Dal | gelderlander.nl).

Naar boven