Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de peperdure renovatie van het Binnenhof (ingezonden 19 april 2022).

Mededeling van Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (ontvangen 12 mei 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «Brief Hugo de Jonge: renovatie Binnenhof kan nóg duurder worden door risico's» en «Historische hofgracht rondom Binnenhof keert terug»?1 2

Vraag 2

Wat vindt u van het feit dat de kosten voor de renovatie bijna zijn verdubbeld, van 475 miljoen euro naar 734 miljoen euro, en wat zegt dit over de verantwoordelijkheid van het kabinet om verantwoord om te gaan met belastinggeld?

Vraag 3

Deelt u de mening dat in iedere bedrijfsvoering verantwoordelijken met pek en veren zouden zijn verjaagd als zij met zulke gigantische kostenoverschrijdingen op de proppen zouden zijn gekomen? Zo ja, welke koppen gaan er rollen?

Vraag 4

Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met de gemeente Den Haag inzake compensatie voor een dicht Binnenhof? Graag een helder (kosten)overzicht.

Vraag 5

Zit het deels in ere herstellen van de Hofgracht daarbij in het financiële plaatje? Graag een helder (kosten)overzicht.

Vraag 6

Zijn nu alle financiële lijken uit de kast of heeft u er nog meer in petto? Graag een totaal en afgerond financieel overzicht, met de garantie dat er geen verdere kostenoverschrijdingen komen.

Mededeling

De schriftelijke vragen van het lid Van Haga aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de renovatie van het Binnenhof (2022Z07761, ingezonden op 19 april 2022), kan met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Het streven is de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


X Noot
1

Omroep West, «Brief Hugo de Jonge: renovatie Binnenhof kan nóg duurder worden door risico's», 14 april 2022, https://www.omroepwest.nl/nieuws/4559671/brief-hugo-de-jonge-renovatie-binnenhof-kan-nog-duurder-worden-door-risicos

X Noot
2

De Telegraaf, «Historische hofgracht rondom Binnenhof keert terug», 14 mei 2021, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1555538294/historische-hofgracht-rondom-binnenhof-keert-terug

Naar boven