Vragen van de leden Omtzigt en Van Dam (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verkoop van paspoorten. (ingezonden 22 oktober 2020).

Mededeling van Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 18 november 2020).

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het feit dat de Europese Commissie een formele infractieprocedure is begonnen tegen Malta en Cyprus over de «golden passport schemes» van die drie landen?1

Vraag 2

Kunt u aangeven of het schema van Curaçao, waarbij investeerders na vijf jaar het Nederlandse paspoort kunnen aanvragen, voldoet aan de eisen van de Europese Commissie? Kunt u dat antwoord toelichten?2

Vraag 3

Hoeveel mensen hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan het programma in Curaçao?

Vraag 4

Kunt u een overzicht geven van de golden passport en golden visa schema in het Koninkrijk der Nederlanden?

Vraag 5

Hoeveel mensen wonen in Nederland, met een paspoort dat zij via Malta, Cyprus of Bulgarije gekocht hebben? Heeft u speciale zorgen over deze groep mensen?

Vraag 6

Kunt u deze vragen een voor en binnen drie weken beantwoorden?

Mededeling

Op 22 oktober 2020 hebben de leden Omtzigt en Van Dam (beiden CDA) schriftelijke vragen gesteld over de visumregeling op Curaçao (kenmerk 2020Z19470). Beantwoording binnen de gestelde termijn is niet mogelijk, omdat voor de beantwoording nadere afstemming is vereist. Ik zal, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


X Noot
1

Europese Commissie, 20 oktober 2020, «Investor citizenship schemes: European Commission opens infringements against Cyprus and Malta for «selling» EU citizenship». (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1925)

X Noot
2

Dutch Caribbean Securities Exchange, 17 mei 2020, «The Curaçao Investor Permit Program». (https://www.dcsx.cw/the-curacao-investor-permit-program/)

Naar boven