Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021640

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over langeafstandsrelaties in tijden van corona. (ingezonden 14 oktober 2020).

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 4 november 2020).

Vraag 1

Kunt u aangeven wat momenteel de precieze mogelijkheden zijn voor mensen met een langeafstandsrelatie om elkaar, onder voorwaarden, te blijven zien in tijden van corona?

Vraag 2

Hoe functioneert bestaande regelgeving op dit terrein naar uw opvatting?

Vraag 3

Ontvangt u ook berichten dat het in de praktijk soms heel moeilijk, zo niet onmogelijk is voor mensen met een langeafstandsrelatie om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld omdat benodigde visa niet (op tijd) bemachtigd kunnen worden?

Vraag 4

Wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor? Zo ja, hoe?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken dat de schriftelijke vragen van het lid Karabulut (SP), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over langeafstandsrelaties in tijden van corona (ingezonden 14 oktober 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.