Vragen van de leden Ploumen, Nijboer en Moorlag (allen PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over de slechte toegankelijkheid van huisartsenspoedzorg in Noordoost-Groningen (ingezonden 23 september 2020).

Mededeling van Minister Van Ark (Medische Zorg) (ontvangen 14 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Huisartsen Eemsdelta sturen brandbrief over proef met minder visite-auto’s»1?

Vraag 2

Hoe oordeelt u over de plannen van de Doktersdienst Groningen om het aantal visite-auto’s in de nachtelijke uren te reduceren met 20 procent, waardoor er tussen 23:00 en 02:00 uur ‘s nachts geen dienstdoende arts meer aanwezig is in Noordoost-Groningen?

Vraag 3

Wat zijn de gevolgen van de afname van het aantal visite-auto’s voor de aanrijtijden?

Vraag 4

Hoe vindt u het dat ook de post in Delfzijl geheel zal verdwijnen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Deelt u de mening dat hiermee de patiëntveiligheid en toegang tot goede zorg voor bewoners van Noordoost-Groningen in het geding komt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Bent u het ermee eens dat iedereen in Nederland ook in de avonduren toegang moet hebben tot goede zorg?

Vraag 7

Hoe vindt u het dat het zorglandschap in Noordoost-Groningen de afgelopen jaren zodanig is verschraald dat van een volledig bezette huisartsenpost en ziekenhuis zes jaar geleden, inmiddels de ziekenhuiszorg helemaal verdwenen is en er ook perioden geheel geen huisarts meer aanwezig is in de regio? Kan hiermee de zorg in het gebied nog worden gekwalificeerd als goede zorg? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Bent u bereid om maatregelen te nemen? Zo ja, welke?

Mededeling

De vragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA), Nijboer (PvdA) en Moorlag (PvdA) over de slechte toegankelijkheid van huisartsenspoedzorg in Noordoost-Groningen (2020Z16973) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

RTV Noord, 19 september 2020, «Huisartsen Eemsdelta sturen brandbrief over proef met minder visite-auto's» (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/743976/Huisartsen-Eemsdelta-sturen-brandbrief-over-proef-met-minder-visite-auto-s).

Naar boven