Vragen van de leden Kathmann (PvdA) en Van Ginneken (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Russen ten tijde van het MH17-onderzoek door een hack diep in de systemen van de politie zaten (ingezonden 15 juni 2021).

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat Russische hackers toegang hadden tot de politiesystemen door een hack?1

Vraag 2

Wat vindt u van de uitspraak dat de politiesystemen voor de hack slecht beveiligd waren?

Vraag 3

Hoe kan het zijn dat de politiesystemen zo slecht beveiligd waren?

Vraag 4

Waarom monitorde de politie niet structureel of de systemen veilig waren?

Vraag 5

Onderzoekt de regering structureel of de digitale beveiligingsystemen op orde zijn? Zo nee, waarom niet en bent u hiertoe bereid? Zo ja, zijn er meer overheidssystemen die slecht beveiligd zijn? Zo ja, welke?

Vraag 6

Wat vindt u van de keuze van de politie om de Russen er eerst uit te jagen, gelet op het feit dat we niet weten waar de Russen naar op zoek waren?

Vraag 7

Klopt het dat Russische hackers ook toegang hebben proberen te krijgen tot de digitale systemen van het Openbaar Ministerie (OM)? Zo ja, is dit gelukt?

Vraag 8

Klopt het dat de politie zelf controle houdt over het oplossen van de hack en dat daarom kostbare tijd verspild is?

Vraag 9

Klopt het dat het aandringen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot snelle beveiligingsmaatregelen bij de politie tot frictie leidde?

Vraag 10

Is er vaker frictie tussen de politie en veiligheidsdiensten?

Vraag 11

Wat doet u eraan om deze frictie op te lossen, zodat er in de toekomst sneller gehandeld kan worden bij hacks?

Vraag 12

Klopt het dat niet alle voorgestelde beveiligingsvoorstellen zijn ingevoerd door de politie?

Vraag 13

Welke beveiligingsmaatregelen zijn nog niet ingevoerd bij de politie?

Vraag 14

Wat is het gevolg van het nog niet invoeren van beveiligingsmaatregelen op de digitale weerbaarheid van de politie?

Vraag 15

Zijn de belangrijkste data van de politie nu wel veilig? Zo nee, welke data zijn niet veilig en wat doet u eraan om dit zo snel mogelijk op te lossen?

Vraag 16

Bent u bereid om structureel ethische hackers in te zetten om te zoeken naar gaten in de digitale systemen?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kathmann (PvdA) en Van Ginneken (D66, van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Russen ten tijde van het MH17-onderzoek door een hack diep in de systemen van de politie zaten (ingezonden 15 juni 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Website De Volkskrant, 7 juni 2021 (Russen zaten ten tijde van MH17-onderzoek door hack diep in systemen politie | De Volkskrant)

Naar boven