Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Schade na brand Noardburgum groot, nog veel onduidelijk over zonnepaneeldeeltjes» (ingezonden 26 mei 2021).

Mededeling van Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 21 juni 2021).

Vraag 1

Is het de Minister bekend dat er op dit moment geen eenduidig protocol beschikbaar is, die gehanteerd kan worden op het moment dat een dergelijke ramp zich voltrekt?1

Vraag 2

Is de Minister het met ons eens dat het primair een overheidstaak is ervoor te zorgen dat zo’n protocol voorhanden is, om ondersteuning aan alle betrokken partijen te bieden bij de afwikkeling na zo’n ramp? Zo ja; op welke termijn denkt u dat dat protocol voorhanden te hebben?

Vraag 3

In de antwoorden op de schriftelijke vragen (Aanhangsel Handelen, nr. 808) van het lid Agnes Mulder (CDA) geeft u aan dat omgevingsschade een nieuw fenomeen is, welke stappen heeft u in de tussenliggende maanden gezet om dit nieuwe fenomeen, dat een gevolg is van de door de overheid aangejaagde energietransitie, te onderzoeken dan wel oplossingen te vinden voor het vraagstuk opruimingskosten?

Vraag 4

Bent u er van op de hoogte dat de opruimingskosten maar beperkt zijn meeverzekerd in de polis, dat wil zeggen; 10 procent van de verzekerde waarde?

Vraag 5

Erkent u dat deze 10 procent volstrekt ontoereikend is, uitgaande dat de omgevingsschade strekt tot meer dan 10 kilometer vanaf de bron, en zo vele honderden of wellicht duizenden hectares beslaat dat moet worden gesaneerd?

Vraag 6

Als de burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel in de media uit dat ze bij gebrek aan protocol het asbestprotocol hanteren, zou het dan niet logisch zijn dat ook bij het saneren van zonnepaneelresten in de omgeving dit, net als asbest, valt onder de milieuverzekering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat anders dan u stelde in uw beantwoording op vragen van het lid Mulder, nu er in korte tijd al een derde situatie zich voordoet, het niet meer gaat om een beperkt risico en zo ja, dat overheidsingrijpen hierbij wel genoodzaakt is?

Vraag 8

Bent u bereid, zo lang er nog geen eenduidige protocollen hieromtrent bestaan en de nevenschade vrijwel onverzekerd blijkt, te onderzoeken hoe de overheid de getroffen ondernemers kan ondersteunen bij de financiering van de opruimingskosten?

Mededeling

Op 26 en 28 mei jl. zijn er door de leden Van der Plas (BBB) en Agnes Mulder (CDA) vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Economische Zaken (resp. 2021Z08969 en 2021Z09213), over de berichtgeving rondom de brand met zonnepanelen in Noardburgum. Deze vragen kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord vanwege de benodigde afstemming. Ik doe mijn best om deze vragen voor 9 juli a.s. te beantwoorden.


X Noot
1

Friesch Dagblad, 21 mei 2021, «Schade na brand Noardburgum groot, nog veel onduidelijk over zonnepaneeldeeltjes». (https://frieschdagblad.nl/2021/5/21/schade-na-brand-noardburgum-groot-nog-veel-onduidelijk-over-zonnepaneeldeeltjes)

Naar boven