Vragen van de leden Van Brenk (50PLUS) en Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Piek besmettingen legionella: in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis» (ingezonden 16 september 2020).

Mededeling van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 5 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Piek besmettingen legionella: in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis»?1

Vraag 2

Hoe verklaart u de piek in legionellabesmettingen die in juli 2020 te zien is ten opzichte van voorgaande jaren?

Vraag 3

Kunt u de uitspraak van het RIVM toelichten, dat stelt dat de piek in het aantal besmettingen niet gerelateerd is aan het weer openstellen van gebouwen en voorzieningen na de lockdown? En kunt u toelichten of en waarom dit al met zekerheid is te zeggen?

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom het RIVM bij voorbaat al stelt dat de toename vooral komt door veranderende weersomstandigheden?

Vraag 5

Bent u bereid om meer onderzoek te faciliteren, nu het RIVM stelt dat er meer onderzoek nodig is «om te weten wat de bronnen zijn die belangrijk zijn bij de verspreiding bij dat regenachtige weer»?

Vraag 6

Bent u bereid te investeren, bijvoorbeeld via een met regelmaat terugkerende campagne, in de kennis van de bevolking over de mogelijke oorzaken en preventie van legionella, zeker nu corona de volle aandacht heeft?

Vraag 7

Bent u bereid om de mogelijkheid van een legionellabesmetting onder de aandacht te brengen bij artsen en verpleegkundigen, aangezien men in deze tijd bij longklachten vooral geënt zal zijn op een mogelijke coronabesmetting?

Mededeling

Op 16 september 2020 ontving ik schriftelijke Kamervragen van de leden van Brenk (50PLUS) en Laçin (SP) over de piek in legionellabesmettingen.

Omdat er nadere afstemming nodig is met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is er geen gelegenheid de beantwoording binnen de daartoe gestelde termijn te realiseren. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

RTL nieuws, 12 september 2020, «Piek besmettingen legionella: in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis» (https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5182321/legionella-besmetting-veteranenziekte-toename-ziekenhuis-bacterie)

Naar boven