Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over het bericht «Amsterdam stoot Londen van de troon als Europees handelscentrum» (ingezonden 26 februari 2021).

Mededeling van Minister Hoekstra (Minister van Financiën), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 31 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Amsterdam stoot Londen van de troon als Europees handelscentrum»?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte dat de Londense kapitaalmarkt te kampen heeft met zwaar verontreinigde geldstromen door witwasproblematiek?2

Vraag 3

Wat betekent de shift van Londen naar Amsterdam, waardoor de aandelenhandel in Amsterdam meer dan verviervoudigd is, voor de mate van aanwezigheid van fout geld op de Nederlandse kapitaalmarkt?3

Vraag 4

Bent u het eens met de mening dat het risico bestaat op een grotere instroom van fout geld op de Nederlandse kapitaalmarkt door deze shift gezien de reputatie van Londen als witwas hoofdstad? Zo ja, wat kan Nederland hiertegen doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hielden de Nederlandse financiële intelligence autoriteiten rekening met een dergelijke shift toen de actieve lobby gaande was om Londense instellingen naar Amsterdam te halen als gevolg van de Brexit? Zo ja, wat waren de risico’s? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

In het FD was op 23 februari jl. te lezen dat de FIOD nog steeds geen directeur heeft, bent u het eens met de mening dat de FIOD niet zonder leiding kan nu Amsterdam door Financial Times is uitgeroepen tot «vroege winnaar van de Brexit» en de grootste kapitaalmarkt is van Europa? Zo ja, wat gaat u eraan doen om te zorgen dat de FIOD «up & running» is om zijn rol op de grootste Europese kapitaalmarkt te verwezenlijken?4

Vraag 7

In het artikel van het FD valt te lezen dat insiders «een bepaalde behoudendheid» lezen in het functieprofiel van de nieuwe directeur van de FIOD, kunt u hierop reageren? Bent u het ermee eens dat juist op het gebied van financiële intelligence en opsporing veel innovatie moet plaatsvinden om criminelen bij te blijven? Zo ja, hoe komt dit naar voren in het functieprofiel van de nieuwe directeur?

Vraag 8

Bent u het ermee eens met dat de Nederlandse overheid een grote verantwoordelijkheid draagt, nu Amsterdam het stokje van Londen heeft overgenomen als grootste kapitaalmarkt, inzake de bestrijding van corrupte geldstromen? Zo ja, waaruit blijkt dat verantwoordelijkheidsgevoel van de Nederlandse overheid?

Vraag 9

Kunt u de vragen apart beantwoorden?

Mededeling

Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, dat de door het lid Groothuizen (D66) gestelde schriftelijke vragen over het bericht «Amsterdam stoot Londen van de troon als Europees handelscentrum» (ingezonden op 26 februari 2021) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord, omdat voor de beantwoording nadere afstemming vereist is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

RTL Nieuws, 11 februari 2021, «Amsterdam stoot Londen van de troon als Europees handelscentrum», https://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5214009/amsterdam-londen-handel-aandelen-brexit-handelscentrum-financial

X Noot
2

The Economist, 11 oktober 2018, «London’s financial flows are polluted by laundered money», https://www.economist.com/leaders/2018/10/11/londons-financial-flows-are-polluted-by-laundered-money

X Noot
3

Financial Times, 10 februari 2021, «Amsterdam ousts London as Europe’s top share trading hub», https://www.ft.com/content/3dad4ef3-59e8-437e-8f63-f629a5b7d0aa

X Noot
4

Het Financieele Dagblad, 23 februari 2021, «Fiod kan maar geen geschikte directeur vinden», https://fd.nl/economie-politiek/1374889/fiod-kan-maar-geen-geschikte-directeur-vinden-nxb1caiGcY2u

Naar boven