Vragen van de leden Karabulut en Van Nispen (beiden SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over uitlevering van oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven aan Nederland (ingezonden 5 januari 2021).

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 26 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u de uitspraak van het Zuid-Afrikaanse gerechtshof gezien dat de in Nederland tot 19 jaar cel veroordeelde oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven het land uitgezet mag worden en dat Zuid-Afrika heeft verzocht hem zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Nederland te zetten teneinde zijn straf uit te zitten? Zo ja, hoe ziet deze procedure eruit? Zo nee, hoe verhoudt dat zich tot het uitleveringsverzoek van Nederland voor Kouwenhoven?1

Vraag 2

Lopen er in deze zaak nog andere (internationale) procedures? Zo ja, welke zijn dat en hoe verhouden deze zich tot het uitleveringsverzoek van Nederland?

Vraag 3

Klopt het dat Kouwenhoven leeft als een Koning in Kaapstad? Loopt er onderzoek naar vordering van zijn bezittingen? Zo nee, bent u bereid hiertoe over te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dat uitgebreid toelichten?2

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Karabulut en Van Nispen (beiden SP), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over uitlevering van oorlogsmisdadiger en wapenhandelaar Kouwenhoven aan Nederland. (ingezonden 5 januari 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
2

Nieuwe Revu, 22 januari 2020, «Als een Koning in Kaapstad», https://revu.nl/artikel/64490/als-een-koning-in-kaapstad

Naar boven