Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20211407

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister-President over de Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021. (ingezonden 15 januari 2021).

Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 22 januari 2021).

Vraag 1

Kunt u zich herinneren dat u op 13 januari heeft gezegd dat u voor de internationale biodiversiteitstop One Planet Summit een bijdrage van maar liefst vier pagina’s had voorbereid maar dat u door tijdgebrek deze speech helaas niet heeft kunnen uitspreken en dat u zich heeft moeten beperken tot een kort statement, waarin u vooral het gelijke speelveld voor bedrijven heeft benadrukt?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de speech van vier pagina’s de Nederlandse inzet voor deze top was?

Antwoord 2

De speech bevatte de kernboodschappen die Nederland wilde afgeven in relatie tot het thema van de deelsessie waarvoor ik was uitgenodigd; ontbossing.

Vraag 3

Kunt u deze niet-uitgesproken speech naar de Kamer sturen en dit binnen een week doen, gezien het feit dat deze bijdrage al helemaal klaar was, zodat de Kamer kennis kan nemen van de Nederlandse inzet?

Antwoord 3

Ja. De speech is bijgesloten.2


X Noot
1

Plenair verslag 43e vergadering van de Tweede Kamer, Ontwikkelingen rondom het coronavirus, woensdag 13 januari 2021 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/d5edf32e-40ba-4407-bee2-cac1ab19557c)

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl