Vragen van de leden Beckerman, Laçin en Van Kent (allen SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vrijkomen van kankerverwekkend chroom-6 bij werkzaamheden aan de Onyx-kolencentrale (ingezonden 7 december 2020).

Mededeling van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 21 januari 2021)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de kankerverwekkende stof chroom-6 is vrijgekomen bij onderhoud aan de Onyx-centrale op de Maasvlakte?1

Vraag 2

Hoeveel medewerkers van de centrale zijn blootgesteld aan deze kankerverwekkende stof?

Vraag 3

Is bij eerdere inspecties chroom-6 aangetroffen? Zo ja, welke stappen zijn gezet om medewerkers te beschermen?

Vraag 4

Is er onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de blootstelling aan chroom-6? Zo nee, gaat dat nog gebeuren? Is vastgesteld wie is blootgesteld aan chroom-6 en hoe lang? Zo nee, gaat dat nog onderzocht worden? Zijn ook andere giftige stoffen aangetroffen? Zo nee, wordt dat nog onderzocht?

Vraag 5

Bent u nog steeds voornemens om te zorgen dat de Onyx-centrale op 1 januari 2021 haar deuren sluit?

Vraag 6

Klopt het dat de eigenaar van de Onyx-kolencentrale (Riverstone) circa 240 miljoen euro van de rijksoverheid kan krijgen voor de sluiting van deze centrale?2 Welk deel van dit bedrag is gereserveerd voor de medewerkers in de centrale en de keten die hun baan verliezen?

Vraag 7

Voor medewerkers die in Tilburg zijn blootgesteld aan chroom-6 is er inmiddels een compensatieregeling, voor Defensiepersoneel komt er na lange strijd een (verbeterde) regeling, hoe zal voor medewerkers van de Onyx-centrale geregeld worden dat ook zij aanspraak kunnen maken op compensatie wanneer ze ziek worden?

Vraag 8

Hoe wordt voorkomen dat, wanneer de eigenaar van de centrale vertrokken is, er geen compensatie meer komt voor zieke medewerkers?

Vraag 9

Deelt u de mening dat hier nu geld voor gereserveerd dient te worden? Welke stappen gaat u hiervoor zetten? Is het mogelijk Riverstone een fonds te laten vullen (bijvoorbeeld ter grote van 20 miljoen euro) voor eventuele chroom-6 slachtoffers? Mocht dit fonds (deels) ongebruikt blijven zou Riverstone dit geld dan na (bijvoorbeeld 20 jaar) weer terug kunnen krijgen?

Vraag 10

Kunt u deze vragen nog voor de sluiting van de Onyx-kolencentrale beantwoorden?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Beckerman, Laçin en Van Kent (allen SP) over «het vrijkomen van kankerverwekkend chroom-6 bij werkzaamheden aan de Onyxkolencentrale» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is vanwege interdepartementale afstemming.

Daarnaast deel ik u mede dat ik de rol van eerste beantwoorder overneem van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, aangezien het merendeel van de gestelde vragen tot mijn portefuille behoort.


X Noot
1

Rijnmond, 5 december 2020, «Kankerverwekkend chroom-6 vrijgekomen bij onderhoud aan energiecentrale op de Maasvlakte» (https://www.rijnmond.nl/nieuws/201821/Kankerverwekkend-chroom-6-vrijgekomen-bij-onderhoud-aan-energiecentrale-op-de-Maasvlakte)

X Noot
2

RTL Nieuws, 27 oktober 2020, «Onyx-centrale Eigenaar wil kwart miljard subsidie om kapotte kolencentrale te sluiten» (https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5192976/investeerder-wil-238-miljoen-subsidie-om-onyx-kolencentrale)

Naar boven