Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020873

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit» (ingezonden 7 november 2019).

Mededeling van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 28 november 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit»?1

Vraag 2

Vindt u parkeerkosten oplopende tot 30 euro per dag acceptabel voor een bezoek aan het ziekenhuis?

Vraag 3

Bent u nog steeds van mening dat u geen enkele rol heeft in het feit dat patiënten flink op kosten worden gejaagd door de hoge parkeerkosten? Hoe beoordeelt u dit in het kader van de stapeling van kosten waar veel patiënten toch al mee geconfronteerd worden?2

Vraag 4

Hoe gaat u ervoor zorgen dat het voor patiënten duidelijker wordt dat regelmatige bezoekers bij veel ziekenhuizen kortingstarieven, dagkaarten of abonnementen kunnen aanvragen? Zouden ziekenhuizen een dergelijke regeling volgens u ook voor niet-regelmatige bezoekers moeten instellen? Zo ja, hoe gaat u dit stimuleren? Zo nee, waarom niet?3

Vraag 5

Wat hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepels van ziekenhuizen ondernomen nadat u hen op de terugkerende vragen over parkeertarieven heeft gewezen?4

Vraag 6

Wilt u nagaan of het ziekenhuis OLVG winst maakt op het parkeren? Kunt u dit toelichten?

Vraag 7

Wat vindt u van het principe dat parkeren geen melkkoe mag zijn voor een ziekenhuis, dus geen winstgevende activiteit? Onderschrijft u dit?

Vraag 8

Bent u bereid met de ziekenhuizen te komen tot een maximering van de tarieven en afspraken te maken dat op het parkeerbedrijf geen winst mag worden gemaakt?

Mededeling

De vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht «Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit» (2019Z21409) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording van de vragen meer tijd kost.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 6 november 2019, «Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit»; https://www.ad.nl/binnenland/parkeerkosten-bij-ziekenhuis-rijzen-de-pan-uit~aee3b3d9/

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2013–2014, 2013Z20566, Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2012–2013, 2013Z00249, Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2017–2018, 2018Z02088, Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2017–2018, 2019Z05081.

X Noot
3

Trouw, 7 december 2018, «Wat kost parkeren bij ziekenhuizen toch veel geld»; https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-kost-parkeren-bij-ziekenhuizen-toch-zo-veel-geld~bf5cb3c59/

X Noot
4

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2018–2019, nr. 1953.