Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20203698

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de oproep tot een continuïteitspakket voor jonge wetenschappers in de knel (ingezonden 15 juli 2020).

Mededeling van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 10 augustus 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de brandbrief van Promovendi Netwerk Nederland, PostDocNL en De Jonge Akademie? Heeft u contact opgenomen met de betrokken organisaties naar aanleiding hiervan?1

Vraag 2

Erkent u dat veel jonge wetenschappers hard zijn geraakt door de coronacrisis? Erkent u tevens dat dit hen onevenredig hard raakt door hun kwetsbare positie in termen van bijvoorbeeld tijdelijke contracten?

Vraag 3

Deelt u de analyse van de schrijvers dat eerdere investeringen in kennis, innovaties en wetenschappelijke carrières verloren gaan als er nu niet in wordt geïnvesteerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de vraag om een continuïteitspakket van € 350 miljoen een redelijke en haalbare investering is, onder meer om het mogelijk te maken dat aanstellingen naar behoefte kunnen worden verlengd tot bijvoorbeeld zes maanden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Indien u dit verzoek niet honoreert, bent u bereid met deze organisaties in gesprek te gaan om alternatieve maatregelen en oplossingen te vinden om te voorkomen dat de eerdere investeringen verloren gaan en de carrières van een generatie wetenschappers wordt gefrustreerd?

Mededeling

Op 15 juli 2020 heeft het lid Van den Hul (PvdA) schriftelijke vragen gesteld over de oproep tot een continuïteitspakket voor jonge wetenschappers in de knel.

Helaas is beantwoording binnen de gestelde termijn van 3 weken niet mogelijk gebleken. Ik zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


X Noot
1

De Jonge Akademie, 13 juli 2020, «Brandbrief jonge wetenschappers: laat ons niet in de steek», https://dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/brandbrief-jonge-wetenschappers-laat-ons-niet-in-de-steek