Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20203430

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het «dienen van twee heren» bij woningmakelaars (ingezonden 18 juni 2020).

Mededeling van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 10 juli 2020).

Vraag 1

Kent u het artikel «Boete dreigt voor makelaars die bemiddelingskosten rekenen»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is als woningmakelaars zowel aan de aanbiedende als vragende partij kosten doorrekenen?

Vraag 3

Op welke wijze wordt gecontroleerd of woningmakelaars zich omtrent «het dienen van twee heren» zich aan artikel 7:417 lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW) houden?

Vraag 4

Hoeveel gevallen van overtreding van bovenstaand artikel zijn er bekend en hoe vaak is er aan woningmakelaars een boete opgelegd in verband met deze werkwijze?

Vraag 5

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de intensievere handhaving van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op dit gebied?

Vraag 6

In hoeverre is het – met het oog op artikel 7:417 lid 4 BW – toegestaan om woningzoekers te laten betalen om op aangeboden woningen te reageren onder noemer van een «prikbordfunctie»?

Vraag 7

In hoeverre is het nog toegestaan om inschrijvingskosten op woning- en kamerwebsites te vragen, gegeven de uitspraak van de Hoge Raad uit 2015?2

Vraag 8

Waar kunnen gedupeerden die onterecht dergelijke kosten hebben betaald zich melden, en welke inspanningen pleegt u dit zo breed mogelijk bekend te laten zijn en deze gedupeerden te ondersteunen?

Vraag 9

Kunt u deze vragen binnen drie weken beantwoorden?

Mededeling

De vragen van het lid Van Eijs (D66) over «het dienen van twee heren» bij woningmakelaars met kenmerk Z202011457 kan ik helaas niet binnen de gevraagde termijn van drie weken beantwoorden. De beantwoording vergt nadere afstemming met de Autoriteit Consument en Markt. Ik zal de beantwoording zo snel mogelijk doen toekomen aan uw Kamer.


X Noot
1

RTL Nieuws, «Boete dreigt voor makelaars die bemiddelingskosten rekenen», 10 september 2019 https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/4843546/huurbemiddelaars-makelaar-bemiddelingskosten-huurder-verhuurder-acm

X Noot
2

Recht.nl, het kennisplatform voor juristen https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2015:3099