Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202164

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Defensie over verloop Defender 2020 naar aanleiding van maatregelen in het kader van de bestrijding van Coivd-19 pandemie (ingezonden 13 maart 2020).

Antwoord van Minister Bijleveld-Schouten (Defensie) (ontvangen 20 maart 2020).

Vraag 1, 2, 3, 4

Wat is de betekenis van de beslissing van EUCOM over het beperken van Amerikaanse deelnemers aan de oefening Defender 2020 in Europa voor de betrokkenheid van Nederland bij deze oefening?1

Klopt het dat alleen de mediadag voor oefening Defensie 2020 op 14 maart wordt afgelast of zijn andere elementen van de oefening die niet doorgaan?2

Overweegt u Nederlandse betrokkenheid aan Defender 2020 af te zeggen in het kader van pandemiebestrijding? Zo nee, waarom niet?

Wat betekenen de vandaag door de regering afgekondigde maatregelen, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten, voor deze oefening en voor overige werkzaamheden en oefeningen van Defensie?

Antwoord 1, 2, 3, 4

Op 13 maart jongstleden is uw Kamer een brief toegegaan over de gevolgen van COVID-19 voor militaire en civiele uitzendingen in lopende missies en operaties (Kamerstuk 29 521, nr. 402). Daarin is tevens een paragraaf opgenomen over militaire oefeningen, waarin uw Kamer is gemeld dat de oefening Defender 2020 is aangepast. De geplande troepenverplaatsing van een Amerikaanse gevechtsbrigade door Nederland wordt niet voortgezet. Het Ministerie van Defensie blijft de bondgenoten ondersteunen tot zij uit Nederland zijn vertrokken.


X Noot
1

Exercise Defender-Europe 20 Update STUTTGART, Germany Mar 11, 2020

After careful review of the ongoing Defender-Europe 20 exercise activities and in light of the current Coronavirus outbreak, we will modify the exercise by reducing the number of U.S. participants. Activities associated with the exercise will be adjusted accordingly and we'll work closely with Allies and partners to meet our highest priority training objectives.

https://www.eucom.mil/news-room/pressrelease/41087/exercise-defender-europe-20-update

X Noot
2

De mediadag die voor de grootschalige oefening Defender 2020 op 14 maart zou plaatsvinden is afgelast.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/oefening-frisian-flag-afgelast