Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20201130

Vragen van de leden Bosman (VVD), Van Helvert (CDA), Diks (GroenLinks), Kerstens (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Belhaj (D66), Stoffer (SGP), Van Haga (Van Haga), Karabulut (SP), RudmerHeerema (VVD), Van den Hul (PvdA), Rog (CDA), Kwint (SP), Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Beertema (PVV), Van Meenen (D66), Krol (50PLUS), Wassenberg (PvdD) en Van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Defensie over een «family day» (ingezonden 21 november 2019).

Antwoord van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), mede namens de Staatssecretaris van Defensie (ontvangen 17 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het fenomeen van «family day» zoals gebruikelijk bij terugkeer van Amerikaanse troepen die op uitzending/missie/deployement zijn geweest?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3 en 4

Bent u bereid om een dergelijke mogelijkheid om kinderen van wie de vader of moeder op militaire uitzending/missie/deployement is geweest gelijk na terugkomst een dag vrij te geven van school, ook in Nederland mogelijk te maken?

Op welke termijn kunt u dat invoeren?

Kunt u de Kamer op de hoogte houden van de voortgang?

Antwoord 2, 3 en 4

Ik begrijp het verzoek van de leden van uw Kamer. Op grond van de artikelen 11, onderdeel g, en 14 van de Leerplichtwet 1969kan het hoofd van de school of instelling verlof verlenen aan leerlingen voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht op grond van «andere gewichtige omstandigheden». De terugkomst van een ouder van een militaire missie valt hier mijn inziens onder, omdat dit een bijzondere aangelegenheid is.

Omdat ik het een begrijpelijk verzoek vind, zal ik aan alle scholen een brief sturen waarin ik erop zal wijzen dat de genoemde situatie onder deze bestaande mogelijkheid valt waarvoor een bijzondere vorm van verlof is toegestaan. De terugkomst van een vader of moeder is een heugelijk gebeurtenis waar kinderen bij moeten kunnen zijn.