Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Defensie over onvermogen Defensie om uitrusting te verzorgen (ingezonden 26 september 2018).

Antwoord van Staatssecretaris Visser (Defensie) (ontvangen 29 oktober 2018).

Vraag 1 t/m 3

Wat zijn de conclusies die u intern trekt, nu blijkt dat u de problemen van KPU met de bestelling van «koude kleding» ter voorbereiding van een oefening van het 45e pantserinfanteriebataljon, uit de krant moest vernemen?1

Wat betekent dat voor de informatie die u intern zou hebben kunnen bereiken? Is dat een probleem van KPU, CLAS, Communicatie, of geldt voor het hele Defensieapparaat dat u niet tijdig wordt ingelicht over fouten en blunders?

Leiden deze conclusies ook tot maatregelen? Zo ja, welke?

Antwoord 1 t/m 3

Zoals verwoord in het vragenuur van 25 september jl. is de gang van zaken voor verbetering vatbaar. Zowel voor het verbeteren van de voorraadniveaus als voor de interne communicatie zijn stappen gezet, zoals in het hoofddocument van deze brief is weergegeven en in mijn brief van 8 oktober jl. (Kamerstuk 27 830,nr. 270).

Vraag 4

Is overwogen deelname aan de oefening af te gelasten? Zo ja, waarom is daar niet toe overgegaan?

Antwoord 4

Omdat de benodigde koudweeruitrusting tijdig kon worden verstrekt aan die deelnemers van Trident Juncture, van wie de taakstelling dit vereist, was afgelasten van de oefening niet aan de orde.


X Noot
1

Telegraaf, 25 september 2018, «Militair moet zelf jas kopen».

Naar boven