Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag (ingezonden 26 augustus 2019).

Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 2 september 2019).

Vraag 1, 2, 3

Wilt u de uitwerking van de plannen voor verlaging van de lasten, de verlaging van de winstbelasting en voor investeringen in de woningbouw naar de Kamer sturen, zodat de Tweede Kamer haar controlerende werk kan doen en de bevolking niet alleen via lekken eenzijdig of foutief wordt geïnformeerd?1

Kloppen de in dit lek genoemde bedragen?

Kunt u deze vragen beantwoorden voor vrijdag 30 augustus 12.00 uur?

Antwoord 1, 2, 3

Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatievoorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.

Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het besproken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

Naar boven