Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192440

Vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Amsterdam wil «eerlijke» computers in de stad» (ingezonden 25 maart 2019).

Mededeling van Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 26 april 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Amsterdam wil «eerlijke» computers in de stad»?1

Vraag 2

Bent u door de gemeente Amsterdam op de hoogte gesteld van de plannen om overheids- en niet-overheidsalgoritmen te controleren op ongewenste beslissingen?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u de intentie van de gemeente om niet alleen de door haar gebruikte algoritmen te gaan controleren maar ook die van niet-gemeentelijke instellingen? Hoe beoordeelt u dit als deze niet-gemeentelijke instellingen ook nationaal actief zijn?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het niet wenselijk is dat elke gemeente zelf gaat bepalen welke bedrijven zij gaat weren op basis van algoritmen die deze bedrijven gebruiken? Kunnen gemeenten dit ook aan nationaal opererende bedrijven gaan vragen?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u het feit dat gemeenten zelf actieplannen voor een digitale overheid aan het ontwikkelen zijn, zoals de Agenda Digitale Stad in Amsterdam?2 Kunt u beschrijven of en hoe het Ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken is bij het trekken van grenzen tussen gemeentelijke, provinciale en nationale competenties?

Vraag 6

Verwacht u dat meer gemeenten individueel algoritmen gaan controleren, ook op nationale regelingen?

Vraag 7

Is er een wettelijke grondslag voor gemeenten om bedrijven en andere instellingen op algoritmen te controleren? Is er in het algemeen een wettelijke grondslag om bedrijven en andere instellingen op algoritmen te controleren? Zo ja, wat is deze wettelijke grondslag? Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid?

Vraag 8

Hoe ondersteunt het Rijk de gemeenten in de omgang met algoritmen en hun digitale ambities? Wordt er bijvoorbeeld met betrekking tot nationale regelingen kennis en kunde bij het Rijk gedeeld met gemeenten?

Mededeling

Hiermee informeer ik u dat de aan mij gestelde vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch (beiden VVD) over het bericht »Amsterdam wil «eerlijke» computers in de stad» (ingezonden op 25 maart 2019), met kenmerk 2019Z05744, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord.

De benodigde afstemming met de betrokken departementen, de gemeente Amsterdam en de VNG vergt helaas meer tijd. Uw Kamer ontvangt de antwoorden op de vragen uiterlijk 7 mei a.s.


X Noot
1

«Amsterdam wil «eerlijke» computers in de stad»https://fd.nl/opinie/1291476/amsterdam-gaat-algoritmes-laten-controleren-een-goed-idee-met-risico-s (d.d. 1 mrt 2019)