Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld» (ingezonden 30 november 2017).

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 8 december 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 5

Wat vindt u van het feit dat 85 procent van de verpleegkundigen en verzorgden last heeft van de personeelstekorten en de werkdruk die dat oplevert?

Deelt u de mening dat tevreden en gezonde werknemers onmisbaar zijn bij het oplossen van het personeelstekort?

Hoe ziet u uw eigen rol in het aanpakken van stress en te grote werkdruk onder zorgpersoneel?

Wat vindt u ervan dat meer dan 60 procent van de mensen die de ouderenzorg verlaten niet meer terug willen komen, niet omdat ze het werk niet leuk vonden maar omdat de werkdruk zo hoog is?

Antwoord 2 t/m 5

Ik deel uw mening dat tevreden en gezonde werknemers onmisbaar zijn voor het oplossen van het personeelstekort. Sterker nog, zonder hen zou er geen zorg zijn. Het beeld van een stijgende werkdruk en hoge uitstroom uit de sector moet beter kunnen. Voor mijn eigen rol verwijs ik naar onze brief Aanpak Arbeidsmarkt Zorg van 1 december 2017 waarin staat beschreven dat we gaan richten op drie sporen om de personeelstekorten in de Zorg en Welzijn aan te pakken: nieuwe professionals aantrekken, professionals optimaal inzetten en professionals behouden.

De aanpak begint niet bij nul. VWS zet al langjarig in op een breed pakket van maatregelen gericht op onder andere betrouwbare informatie, opleiden, duurzame inzetbare medewerkers, en randvoorwaarden voor kwaliteit en veiligheid met de Wet BIG. De komende periode willen we de Arbeidsmarktagenda 2023 aan het werk voor ouderenverbreden naar een agenda voor de hele sector. De uitdaging waar organisaties in heel zorg en welzijn voor staan maken het noodzakelijk om meer samen op te trekken. Omdat de arbeidsmarkt in de zorg en welzijn regionaal van karakter is, is samenwerking in de regio tussen zorginstellingen, onderwijs en zorginkopers cruciaal om de arbeidsmarktuitdaging aan te kunnen. Alleen met dergelijke samenwerking kun je ervoor zorgen dat mensen in de sector willen werken en willen blijven werken. Verstevigen van het bestuurlijke gesprek, het afspreken van concrete doelen en de realisatie van deze doelen is belangrijk.

De start hiervan is gemaakt met de vorming van regionale actieplannen aanpak tekorten. Wij ondersteunen deze actieplannen financieel met het SectorplanPlus. Tegelijkertijd blijven bestuurlijke afspraken op landelijk niveau over de ambities en de richting van belang. De komende periode gaan we dit proces verder verstevigen.

Deze aanpak moet leiden tot merkbaar en meetbaar resultaat voor medewerkers in de gehele sector zorg en welzijn.

Vraag 6

Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de Zorg van 7 december 2017?

Antwoord 6

Ja.

Naar boven