Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018322

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan (ingezonden 28 september 2017).

Mededeling van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en van Minister Dijkhoff (Defensie) (ontvangen 27oktober 2017).

Vraag 1

Herinnert u zich de vraag tijdens het mondelinge vragenuur op 26 september 2017 over het referendum in Iraaks Koerdistan?

Vraag 2

Bent u bereid de onafhankelijke volkenrechtelijk adviseur te vragen advies uit te brengen in hoeverre de criteria voortvloeiend uit het Montevideo Verdrag van toepassing zijn op Iraaks Koerdistan?

Vraag 3

Kan in dit advies per criterium worden toegelicht of Iraaks Koerdistan hier wel of niet aan voldoet?

Vraag 4

Kunt u vervolgens toelichten hoe u dit advies duidt en in hoeverre u dit advies onderschrijft?

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen voor het schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken op 10 oktober aanstaande te beantwoorden?

Mededeling

De schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD), vraagnummer 2017Z12850, zijn beantwoord middels de brief «Situatie Koerdische regio» (Kamerstuk 32 623, nr. 178).