Vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de zware ongelukken op de A67 (ingezonden 22 mei 2018).

Mededeling van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 21 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «A67 het toneel van vele zware ongelukken»?1

Vraag 2

Wat zijn de oorzaken van deze (ernstige) ongelukken in 2018? Hoe vaak was er sprake van zwaar letsel met dodelijke afloop bij de ongelukken in 2018?

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van het aantal, de oorzaken en de gevolgen van de ongelukken in de eerste vijf maanden van 2018 en hoe deze zich verhouden tot het aantal, de oorzaken en de gevolgen van de ongelukken in de eerste vijf maanden van 2017?

Vraag 4

Hoeveel vrachtwagens reden er gemiddeld per dag op de A67 in de afgelopen vijf maanden in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2017? Hoe vaak waren vrachtwagens betrokken bij de ongelukken in 2018 en hoe vaak waren vrachtwagens betrokken bij de ongelukken in 2017?

Vraag 5

Welke maatregelen kunnen er op korte termijn worden genomen om het aantal ongevallen terug te dringen en om de impact/nasleep van de ongevallen te verminderen?

Vraag 6

Kunt u toelichten waarom ingrijpen nog jaren zal duren? Bent u van plan te kijken welke maatregelen er voor de lange termijn genomen kunnen worden?

Vraag 7

Kunt u uiteenzetten wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te vergroten?

Mededeling

Op 22 mei 2018 ontving u Kamervragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) over de zware ongelukken op de A67.

Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De leden vragen naar cijfers over het aantal ongelukken op de A67 en de oorzaken daarvan over de jaren 2017 en 2018. De gegevens over de ongevallen zijn opgenomen in het databestand BRON. Die komen echter pas beschikbaar aan het eind van het opvolgende jaar, als de Kamer wordt geïnformeerd over het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Dan is er een compleet beeld van alle verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en zijn de analyses van SWOV beschikbaar.

Op verzoek van de gebruikers ben ik aan het onderzoeken of het mogelijk is al eerder in het jaar gegevens beschikbaar te stellen zodat al eerder – voordat de definitieve cijfers er zijn – analyses kunnen worden gemaakt.

Ik verwacht dat ik de vragen voor het reces kan beantwoorden op basis van de resultaten van het onderzoek.


X Noot
1

ED.nl, 17 mei 2018, A67 het toneel van vele zware ongelukken (https://www.ed.nl/asten/a67-het-toneel-van-vele-zware-ongelukken~a67b6592/)

Naar boven