Vragen van de leden Helder en Markuszower (beiden PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Extreem links vaak vrijuit» (ingezonden 25 mei 2018).

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 juni 2018)

Vraag 1

Kent u het bericht «Extreem links vaak vrijuit»?1 2

Vraag 2

Wat is de reden dat het openbaar ministerie (OM), waar u verantwoordelijk voor bent, deze extreem linkse criminelen niet vervolgt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er blijkbaar sprake is van omgekeerde linkse «klassenjustitie» doordat deze extreem linkse criminaliteit straffeloos blijft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Realiseert u zich dat indien deze criminaliteit niet keihard aangepakt wordt dit extreem links activisme alleen maar groter zal worden en dat u daarvoor verantwoordelijk bent? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit extreem links activisme definitief de nek om te draaien?

Vraag 5

Bent u bereid per direct het OM te instrueren deze extreem linkse criminelen alsnog te vervolgen? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Helder en Markuszower (beiden PVV) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Extreem links vaak vrijuit» (ingezonden 25 mei 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Naar boven