Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182132

Vragen van de leden Wassenberg en Arissen (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verkoop van een giftige aanslagreiniger, gevaarlijk voor mens, dier en milieu (ingezonden 30 april 2018).

Mededeling van staatsecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 18 mei 2018)

Vraag 1

Kent u de Radaruitzending van 21 april 2018 «Groene aanslagreiniger Action zeer gevaarlijk voor katten», waarin experts waarschuwen voor de hoge concentratie gif in de aanslagreiniger die voor brandwonden bij katten kan zorgen?1 2

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de risico’s die de giftige stof didecyldimethylammoniumchloride in deze aanslagreiniger met zich meebrengt, zoals chemische brandwonden bij inname door mens en dier en vissensterfte wanneer de stof in vijvers, sloten en ander open wateren terecht komt?

Vraag 3

Klopt het dat de giftige stof onverdund in de aanslagreiniger van de Action aanwezig is? Voldoet deze groene aanslagreiniger aan alle wettelijk eisen? Zo ja, hoe is dat te rijmen met de brandwonden die dieren ervan kunnen oplopen? Zo nee, waarom mag de allesreiniger verkocht worden?

Vraag 4

Bent u bereid bij de Action aan te dringen op een terugroepactie?

Vraag 5

Is het waar dat een verdunde versie van het gif in veel meer producten zit? Deelt u de mening dat ook die producten gevaarlijk voor mensen en dieren zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat producten die didecyldimethylammoniumchloride bevatten niet langer vrij verkocht mogen worden? Zo ja, bent u bereid deze producten voor particulieren te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Op 30 april 2018 ontvingen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ik Kamervragen van de leden Wassenberg en Arissen (PvdD) over de verkoop van een giftige aanslagreiniger. Vanwege de tijd die benodigd is om informatie in te winnen, is er geen gelegenheid de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

Radar, 21 april 2018, Groene aanslagreiniger Action zeer gevaarlijk voor katten (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/21-04-2018/groene-aanslagreiniger-action-zeer-gevaarlijk-voor-katten/)

X Noot
2

NPO, 21 april 2018, Waarschuwing voor kattenbaasjes: pas op voor groene aanslagreiniger (https://www.nporadio1.nl/radarradio/onderwerpen/452926-waarschuwing-voor-kattenbaasjes-pas-op-voor-groene-aanslagreiniger