Vragen van het lid De Rouwe (CDA) aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «NS wil af van papieren spoorboekje». (Ingezonden 4 oktober 2010).

Onderstaande vragen dienen als vervallen te worden beschouwd. Beantwoording heeft reeds op een andere wijze plaatsgevonden of de beantwoording wordt niet meer opportuun geacht (ingezonden 9 oktober 2017).

Vraag 1

Kent u het bericht «NS wil af van papieren spoorboekje»?1

Vraag 2

Is het waar dat de NS met u overleg voert over het voornemen om vanaf komend jaar geen papieren spoorboekje meer te publiceren? Welke alternatieven aan spoorboekjes moeten volgens de NS aan potentiële reizigers worden geboden?

Vraag 3

Hoeveel spoorboekjes zijn er naast het aantal van 18.000 dat NS tegen vol tarief heeft verkocht met korting of gratis door abonnementhouders en anderen afgenomen?

Vraag 4

Is er een relatie met het voorgenomen «spoorboekloos rijden» en zou het niet veel meer voor de hand liggen om een eventueel afschaffen van het papieren spoorboekje in samenhang daarmee te bezien?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het papieren spoorboekje een basisvoorziening is, die onderdeel hoort uit te maken van de dienstverlening van een bedrijf met een maatschappelijke taak als NS?

Vraag 6

Bent u voornemens NS toe te staan het papieren spoorboekje binnenkort af te schaffen?


X Noot
1

NOS, NS wil af van papieren spoorboekje, 29 september 2010.

Naar boven