Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20181192

Vragen van de leden Beckerman en Kooiman (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat stress in bevingsgebied Groningen tot sterfgevallen leidt (ingezonden 1 februari 2018).

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 15 februari 2018).

Ook heeft het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) verzocht om een brief over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018). Zoals aangegeven in de beantwoording van de vragen van de SP, vindt het kabinet dit een verontrustend signaal. Het wegnemen van de oorzaken van de stress en onzekerheid heeft de hoogste prioriteit. In het belang van de veiligheid van de Groningers wil het kabinet dat de gaswinning uit het Groningen-veld nog deze regeringsperiode zo veel mogelijk verder omlaag wordt gebracht. Daarnaast moet de schadeafhandeling zo snel mogelijk worden vlot getrokken.

Vraag 1, 2

Kent u de berichten dat er door stress veroorzaakt door de aardbevingen doden te verwachten zijn?1 2 Wat is uw reactie daarop?

Op welke manier kunnen deze mensen worden ondersteund en welke (regie-)rol ziet u hierin voor uzelf en uw ministeries? Bent u bijvoorbeeld bereid de aanbeveling van de onderzoekers op te volgen en te komen tot een «veelomvattend plan»?3

Antwoord 1, 2

We kennen de berichtgeving en vinden dit een verontrustend signaal.

Het wegnemen van de oorzaken van de stress en onzekerheid heeft de hoogste prioriteit. In het belang van de veiligheid van de Groningers wil het kabinet dat de gaswinning uit het Groningen-veld nog deze regeringsperiode zo veel mogelijk verder omlaag wordt gebracht. Daarnaast moet de schadeafhandeling zo snel mogelijk worden vlot getrokken.

Zie ook het antwoord op de Kamervragen van de SP (nr. 2018Z01522) die als bijlage 1 bij deze Kamerbrief zijn gevoegd.


X Noot
1

NOS.nl, 31 januari 2018, «Stress in bevingsgebied Groningen leidt tot meer sterfgevallen»

X Noot
2

Dagblad van het Noorden, 31 januari 2018, «Doden door aardbevingsstress»

X Noot
3

Dagblad van het Noorden, 31 januari 2018, «Doden door aardbevingsstress»