Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van de Hoge Raad dat ZZP’ers hun huur kunnen aftrekken (ingezonden 22 augustus 2016).

Mededeling van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 21 september 2016).

Vraag 1

Kunt u nader ingaan op de casus van de zzp'er (zelfstandige zonder personeel) die de huur met terugwerkende kracht fiscaal kan aftrekken? Waar lag in deze zaak precies het meningsverschil tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige?1

Vraag 2

Wanneer en hoe hebben zzp-ers recht op aftrek van de huur? Kunt u hier zo uitgebreid mogelijk op ingaan?

Vraag 3

Hoeveel zzp-ers maken al gebruik van deze regeling? Wat zijn de gemoeide kosten van deze regeling?

Vraag 4

Blijft ook het recht op huurtoeslag bestaan indien gebruik wordt gemaakt van deze regeling? Wat zijn de gevolgen van huurtoeslag voor de aftrek van de huurkosten?

Vraag 5

Wat voor gevolgen heeft de uitspraak van de Hoge Raad? Hoeveel meer mensen zullen gebruik maken van de regeling? Wat zijn de hiermee extra gemoeide kosten?

Vraag 6

Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor de hypotheek- en onderhoudslasten van zzp-ers die een huis gekocht hebben, aangezien zzp’er die vanuit huis werken allemaal gelijk behandeld dienen te worden?

Vraag 7

Bent u voornemens de belastingwetgeving dusdanig aan te passen dat deze volledig in lijn is met de praktijk anno 2016 en de uitspraak van de Hoge Raad?

Vraag 8

Hoe gaat u andere huurders die geen zzp-er zijn tegemoetkomen?

Mededeling

Op 22 augustus jl. stelde het lid Bashir mij schriftelijke vragen over de uitspraak van de Hoge Raad dat ZZP’ers hun huur kunnen aftrekken. Het lukt mij niet de vragen binnen de gebruikelijke periode van drie weken te beantwoorden. Reden hiervan is de samenloop met de vele werkzaamheden in de aanloop naar Prinsjesdag.

Naar boven