Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat Rusland een Nederlandse onderzeeër op de Middellandse Zee verjaagt (ingezonden 10 november 2016).

Antwoord van Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) en Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 29 november 2016).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Rusland verjaagt Nederlandse onderzeeër op Middellandse Zee»?1

Antwoord 1

We hebben kennisgenomen van de uitlatingen van de woordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie op 9 november 2016 en de weergave daarvan in verschillende media.

Vraag 2 t/m 7

Klopt het dat een Nederlandse onderzeeër is verjaagd door Russische intimidatie en wat is uw oordeel daarover?

Was de Nederlandse onderzeeër in internationale wateren op het moment dat hij werd verjaagd?

Op welke recht beriep Rusland zich bij deze militaire manoeuvre?

Is er diplomatiek en politiek contact geweest tussen Nederland en Rusland naar aanleiding van dit incident? Zo ja, waaruit bestond dit contact?

Deelt u de mening dat deze intimidatie van Russische zijde zorgelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk passend antwoord stelt u tegenover deze Russische dreiging?

Met welke doeleinden was de Nederlandse onderzeeër aanwezig in het Middellandse Zeegebied?

Antwoord 2 t/m 7

Over de bewegingen van Nederlandse onderzeeboten worden geen mededelingen gedaan. Er is geen contact geweest met de Russische Federatie.

Vraag 8

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken?

Antwoord 8

Ja.

Naar boven