Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de Minister van Defensie over het cao-overleg bij Defensie (ingezonden 4 oktober 2016).

Antwoord van Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) (ontvangen 25 oktober 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Cao-overleg bij defensie vastgelopen»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3 en 4

Klopt het dat het overleg is vastgelopen en dat de belangrijkste reden daarvoor de loonsverhoging voor Defensiemedewerkers op lange termijn is? Graag een toelichting.

Kunt u nader toelichten wat precies de knelpunten zijn die een akkoord in de weg staan? Over welke zaken is wel overeenstemming bereikt?

Kunt u schetsen hoe het overleg nu verder zal gaan? Wat gaat u doen om tot een oplossing te komen?

Antwoord 2, 3 en 4

Defensie heeft te maken met Rijksbrede ontwikkelingen op het terrein van pensioenen. Omdat pensioenen deel uitmaken van arbeidsvoorwaarden heeft het overleg hierover ook invloed op het arbeidsvoorwaardenproces. De effecten worden momenteel beoordeeld. Defensie heeft de centrales gemeld dat dit enige tijd kost. De centrales hebben hierop teleurgesteld gereageerd en besloten in afwachting daarvan het overleg op te schorten. Dat betekent dat er tot nader order niet wordt onderhandeld. Defensie vindt het bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord belangrijk en hoopt dat de onderhandelingen op korte termijn kunnen worden hervat.

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het Wetgevingsoverleg Defensie personeel voorzien op 9 november 2016?

Antwoord 5

Ja.


X Noot
1

NRC-Handelsblad, 1 oktober 2016

Naar boven