Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Panama Papers in bezit zijn van de Duitse federale recherche (het Bundeskriminalamt (BKA)) (ingezonden 5 juli 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 29 augustus 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht van Reuters over dit onderwerp?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u bereid te vragen of Nederland een kopie kan krijgen of kopen van het BKA? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Ja, inmiddels heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met het BKA om de voor Nederland relevante informatie in bezit te krijgen.

Vraag 3

Mocht dat niet kunnen, bent u bereid eventueel op dezelfde manier als het BKA de Panama Papers te verkrijgen?

Antwoord 3

Het BKA heeft aangegeven dat – indien het bij het BKA in bezit zijnde bestand voor Nederland relevante gegevens bevat – het bereid is deze te delen met de Nederlandse bevoegde autoriteit. Momenteel wordt onderzocht of, op welke wijze en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.

Naar boven