Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-20171991

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de weigering van gemeenten om te stoppen met de ontwikkeling van een stemapp (ingezonden 11 mei 2017).

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 2 juni 2017).

Vraag 1 t/m 5

Wat is uw reactie op de weigering van de burgermeester van Molenwaard om te stoppen met de ontwikkeling van een stemapp?1

Wat is volgens u de verklaring voor het feit dat de ontwikkeling van de stemapp niet wordt gestopt, terwijl hier geen wettelijke grondslag voor is?

Welke gemeenten zijn betrokken bij het ontwikkelen van deze stemapp?

Wat zijn de totale kosten van de ontwikkeling van deze stemapp?

Hoe gaat u ervoor zorgen dat gemeenten alsnog stoppen met de ontwikkeling van deze stemapp?

Antwoord 1 t/m 5

Naar aanleiding van de berichten over de stemapp heb ik op maandag 29 mei jl. gesproken met burgemeesters van de betrokken gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard. De betrokken gemeentebestuurders zien onder ogen dat elektronisch stemmen (in welke vorm dan ook) bij verkiezingen niet mogelijk is, de wet- en regelgeving staat dat niet toe. Zoals gesteld in de antwoorden op de vragen van 25 april 2017 is het standpunt van het kabinet dat aan het stemmen per internet veel risico’s kleven. Die risico’s zijn de afgelopen periode alleen maar toegenomen, als gevolg van cyberdreigingen. De gemeenten komt ook geen ruimte toe om ten aanzien van de wettelijke verkiezingen eigen keuzes te maken. Ik ben dan ook van mening dat het niet aan de gemeenten is zelf vormen van elektronisch stemmen voor wettelijke verkiezingen te beproeven.

De gemeenten hebben mij verzekerd dat de app die de gemeenten willen ontwikkelen niet bedoeld is om te beproeven (of te testen) hoe er langs elektronische weg kan worden gestemd voor verkiezingen. De app is louter bedoeld om de bevolking de gelegenheid te geven meningen te geven over lokale aangelegenheden. De gemeenten hopen daarmee meer inzicht te krijgen in het draagvlak voor gemeentelijke voorstellen, als onderdeel van burgerparticipatie. Ik ondersteun de wens van gemeenten om toe te werken naar betere digitale dienstverlening en een meer eigentijdse manier van werken. De gemeenten lopen voorop om via een digitale werkwijze op een moderne manier de lokale bevolking te betrekken bij de beleidsvorming binnen de gemeenten. Om die expertise en standaarden verder te ontwikkelen wordt in de toekomst ook intensief samengewerkt met het ministerie en expertise partijen.