Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-20171829

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport over invallen bij thuiskwekers (ingezonden 4 april 2017).

Mededeling van Minister Blok (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 11 mei 2017).

Vraag 1

Klopt het relaas van thuiskwekers uit Vledderveen, zoals weergegeven in het artikel van 23 maart 2017 van rtvnoord?1 Zo ja, waarom is ervoor gekozen met deze inzet van politie te werk te gaan? Zo nee, hoe is het dan gegaan?

Vraag 2

Klopt het relaas van thuiskweekster Suzanne uit Emmen zoals weergegeven in het artikel van 16 maart 2017 van rollingstoned?2 Zo ja, waarom is ervoor gekozen met deze inzet van politie te werk te gaan? Zo nee, hoe is het dan gegaan?

Vraag 3

Klopt het relaas van een Middelburgse MS-Patiënt die thuis wiet kweekte voor eigen gebruik zoals weergegeven in het artikel van de Correspondent?3 Zo ja, waarom is ervoor gekozen met deze inzet van politie te werk te gaan? Zo nee, hoe is het dan gegaan?

Vraag 4

Wordt er voorafgaande aan een inval en/of ontruiming onderscheid gemaakt tussen kleinschalige wietteelt voor eigen gebruik thuis en grootschalige gevaarlijke wietteelt? Zo ja, waar ligt de grens, welke criteria worden hiervoor gebruikt en welke uitwerking heeft dit op het handelen van de politie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoe wordt besloten of ontruimd moet worden en mensen hun huis moeten verlaten?

Vraag 6

Wordt in besluiten tot invallen en ontruimingen meegewogen en vooraf bekeken of het gaat om wiet die voor medicinale doeleinden gekweekt wordt? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Worden in besluiten tot invallen en ontruimingen andere persoonlijke omstandigheden, zoals het in huis hebben van een autistisch kind, meegewogen? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over invallen bij thuiskwekers (ingezonden 4 april 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Advocaten: «Kinderen van verdachte wietkweker liepen trauma op door politie», rtvnoord 23-03-2017. http://www.rtvnoord.nl/nieuws/175888/Advocaten-Kinderen-van-verdachte-wietkweker-liepen-trauma-op-door-politie

X Noot
2

Hoe Emmen thuiskweekster Suzanne kapot maakt, rollingstoned 16-03-2017. https://www.rollingstoned.nl/hoe-de-gemeente-emmen-thuiskweekster-suzanne-kapot-maakt/

X Noot
3

Deze MS-patiënt wordt op straat gezet omdat de burgemeester denkt dat hij een drugsdealer is, de Correspondent, Thijs Roes. https://decorrespondent.nl/5231/deze-ms-patient-wordt-op-straat-gezet-omdat-de-burgemeester-denkt-dat-hij-een-drugsdealer-is/662616780419-cfe3242e