Vragen van de leden Jacobi en Leenders (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden» (ingezonden 24 februari 2017).

Mededeling van Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) (ontvangen 17 maart 2017).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze herders steun verdienen, omdat traditionele schaapskuddes op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed staan en de schaapskuddes bovendien van groot belang zijn voor het landschapsbeheer?

Vraag 3

Deze traditionele schaapsherders kampen al jaren met problemen, wat heeft u tot nu toe gedaan om hen te ondersteunen en wat bent u van plan nog meer te doen nu het Gilde van Traditionele Schaapsherders de noodklok luidt? Bent u bereid tot het instellen van een noodfonds, zoals het Gilde voorstelt?

Vraag 4

De provincies Limburg en Drenthe hebben middels het Subsidiestelsel Natuur en Landschap wel extra geld beschikbaar gesteld aan deze schaapsherders, waarom volgen andere provincies hun voorbeeld niet als hiervoor blijkbaar wel mogelijkheden zijn?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken rondom het overleg met de provincie, het Gilde en de terreinbeherende organisaties over passende maatregelen voor deze problematiek? Hoe kijkt u aan tegen het stoppen met openbare aanbestedingen en het ontwikkelen van betere natuurbeheervergoedingen?

Mededeling

Op 24 februari jl. hebben de leden Jacobi en Leenders (beiden PvdA) Kamervragen gesteld over het bericht «Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden» (kenmerk 2017Z03285). Vanwege voor de beantwoording benodigde afstemming met externe partijen kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


X Noot
1

«Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden», De Gelderlander (21 februari 2017) http://www.gelderlander.nl/wageningen/alleen-noodfonds-kan-schaapskuddes-nog-redden~acf567c0/.

Naar boven