Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-20171255

Vragen van het lid PiaDijkstra (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortgang van de gesprekken met de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington (ingezonden 10 februari 2017).

Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 22 februari 2017).

Vraag 1

Kunt u zich uw toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van uw ministerie voor het jaar 2017 op 10 november 2016 herinneren dat u in gesprek zou gaan met onder andere de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington om de benodigde financiering voor een doorbraak rond te krijgen?

Antwoord 1

Ja. In de stand van zakenbrief moties en toezeggingen van 22 december 2016 (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 121) heb ik bericht dat ik in het eerste kwartaal uw Kamer nader zal informeren over de uitkomsten van de gesprekken.

Vraag 2

Kunt u aangeven of deze gesprekken al zijn gevoerd, wat de voortgang van de gesprekken is geweest en of er al concrete resultaten naar voren zijn gekomen? Indien de gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden, kunt u aangeven waarom niet?

Medewerkers van VWS hebben een gesprek gevoerd met de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington, samen met de directeur van de topsector Life Sciences & Health (LSH). Hierna is contact gelegd tussen de onderzoekers en adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de kansen voor Huntington-onderzoek in Europese onderzoeksprogramma’s te verkennen. RVO kan de onderzoekers ook ondersteunen bij het indienen van goede aanvragen bij het juiste financieringsinstrument. De innovatiecoördinator van de topsector LSH verkent of het Campagneteam Huntington via de TKI-regeling ter stimulering van publiek-private samenwerking extra onderzoeksmiddelen kan verkrijgen.

Deze mogelijkheden worden momenteel uitgewerkt waarbij ook de onderzoekers en het campagneteam nog verdere informatie leveren. Eind februari zullen de onderzoekers, het Campagneteam, RVO en de topsector LSH samen de uitkomsten en vervolgstappen bespreken.