Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016948

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het opgelaaide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden (ingezonden 5 november 2015).

Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 21 december 2015)

Vraag 1

Kent u het bericht «Israeli forces in Occupied Palestinian Territories must end pattern of unlawful killings»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3 en 4

Hoe beoordeelt u de bevinding van Amnesty International dat «Palestinians were deliberately shot dead by Israeli forces when they posed no imminent threat to life, in what appear to have been extrajudicial executions»? Is hier inderdaad mogelijk sprake van buitengerechtelijke executies?

Is de toepassing van geweld door de Israëlische veiligheidsdiensten naar uw oordeel proportioneel?

Indien dat niet het geval is, bent u bereid hierover bij de Israëlische autoriteiten te protesteren?

Antwoord 2, 3 en 4

Het kabinet heeft kennisgenomen van het artikel waarin Amnesty aangeeft nog verdere onderzoeken te doen. De voorlopige constatering van Amnesty is zorgelijk en moet serieus genomen worden. Het kabinet veroordeelt de aanvallen op onschuldige burgers en is van mening, net als de EU en VN, dat de Israëlische reactie op de aanslagen proportioneel moet zijn, ook om verdere escalatie te voorkomen. De Israëlische autoriteiten onderzoeken verschillende incidenten.

Vraag 5 en 6

Kunt u bevestigen dat tweehonderd aanvallen door Israël zijn uitgevoerd op medisch personeel in de Palestijnse gebieden?2 Indien neen, welke informatie heeft u hierover?

Kunt u bevestigen dat het aanvallen van medisch personeel volgens internationale verdragen verboden is en daarom veroordeeld dient te worden? Bent u bereid de Israëlische autoriteiten hierop aan te spreken?

Antwoord 5 en 6

Er zijn verschillende cijfers in omloop van gevallen waarbij medisch personeel slachtoffer werd van optreden door het Israëlische leger of politie, maar ook door Israëlische kolonisten. Deze zijn bovendien niet eenduidig wat betreft gericht handelen tegen medisch personeel. Berichten over vermeende gerichte handelingen tegen medisch personeel baren het kabinet zorgen.

Op basis van het humanitair oorlogsrecht is het uitgangspunt dat het vaste personeel van civiele ziekenhuizen moet worden ontzien en beschermd. Hieruit volgt dat bij het nemen van legitieme veiligheidsmaatregelen door de bezettende mogendheid medisch personeel niet onnodig mag worden verhinderd zijn taak te vervullen. De situatie geeft aanleiding om deze kritisch te blijven volgen en de zorgen op dit punt in de reguliere contacten met Israël op te brengen.


X Noot
1

Israeli forces in Occupied Palestinian Territories must end pattern of unlawful killings, https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/israeli-forces-must-end-pattern-of-unlawful-killings-in-west-bank/, 27 oktober 2015.

X Noot
2

Al Mezan Condemns Continued Escalation in Attacks and Calls on the International Community to Intervene, http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/al-mezan-condemns-continued-escalation-attacks-and-calls, 1 november 2015.