Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Oudere werknemers de dupe bij doorstart door nieuwe wet» (ingezonden 18 augustus 2016).

Mededeling van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 13 september 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Oudere werknemers de dupe bij doorstart door nieuwe wet»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de stellingname van curatoren dat de Wet werk en zekerheid averechts werkt voor oudere werknemers, aangezien zij door die wet relatief duur zijn geworden?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het gegeven dat de nieuwe eigenaren van McGregor/Gaastra aangaven dat werknemers die 7 jaar of langer in dienst waren, niet terug mochten komen na de doorstart?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de stelling van curator van Hees dat het zeer slecht gesteld is in Nederland met de bescherming van werknemers in deze situatie, zeker in vergelijking met omringende landen?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u zijn voorstel om de wet aan te passen om de bescherming van werknemers beter te regelen?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u zijn voorstel om curatoren de taak te geven om niet alleen de belangen van werkgevers, maar ook die van werknemers te beschermen?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Krol (50PLUS) over het artikel «Oudere werknemers de dupe bij doorstart door nieuwe wet» (ingezonden 18 augustus) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat nadere interdepartementale afstemming nodig is.

Naar boven