Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de inname van Palestijns land door Israël (ingezonden 18 maart 2016).

Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 11 april 2016).

Vraag 1

Kent u het bericht «Israël neemt land in op Westelijke Jordaanoever»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Israël zich 240 hectare land op de Westelijke Jordaanoever heeft toegeëigend? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 2

Het betreft een toe-eigening van 234 hectare. Dit is de afronding van het besluit van Israël op 21 januari jl. om dit gebied toe te eigenen. Zie ook de antwoorden op Kamervragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk, d.d. 24 februari 2016, Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2015–2015, aanhangselnummer 1651)

Vraag 3

Bent u bereid contact met uw Israëlische collega’s op te nemen om dit te veroordelen en in EU-verband aan te dringen op een sterke veroordeling van dit Israëlische optreden? Indien neen, waarom niet?

Antwoord 3

De EU heeft vanaf het begin zich publiekelijk uitgesproken tegen dit besluit. Ook in de reguliere contacten met Israël heeft het kabinet diens zorgen uitgesproken en aangedrongen op het ontwikkelen van Area C ten behoeve van de Palestijnse bevolking. Het kabinet betreurt dit besluit, dat een onrechtmatige toe-eigening vormt in strijd met internationaal recht en is bezorgd over berichtgeving dat dit gebied gebruikt zal worden voor uitbreiding van nederzettingen. Deze stap staat haaks op de inzet van de internationale gemeenschap om het vertrouwen tussen partijen te vergroten en de kansen op een succesvolle hervatting van onderhandelingen groter maken.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), ingezonden 17 maart 2016 (vraagnummer 2016Z05536), en De Roon (PVV), ingezonden 17 maart 2016 (vraagnummer 2016Z05538).


X Noot
1

Israël neemt land in op Westelijke Jordaanoever, http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html, 15 maart 2016.

Naar boven