Vragen van de leden Van Toorenburg en Oskam (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Boete tijdens vervoer doodziek kind» (ingezonden 3 december 2015).

Mededeling van Minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 8 januari 2016).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de bestuurder van een rolstoelbusje waarin zijn zieke dochter werd vervoerd en welk busje werd begeleid door een ambulance- en politiebusje, een boete heeft gekregen wegens te hard rijden?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de inhoudelijke motivatie van de negatieve beslissing op het bezwaar dat tegen de boete is gemaakt, onder andere luidende: «U stelt dat u genoodzaakt was,» en: «Wij maken de afweging tussen uw belangen en die van de overige weggebruikers. De belangen van de overige weggebruikers wegen zwaarder.»?2 Waarom wogen in casu de belangen van de overige weggebruikers zwaarder volgens het Openbaar Ministerie (OM)?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat het OM de boete inmiddels tot 0 heeft teruggebracht? Waarom is de boete niet vernietigd? Klopt het dat het OM de betrokkenen alleen geïnformeerd heeft of zijn ook excuses aangeboden vanwege de hierboven beschreven motivering op het ingediende bezwaar?3

Vraag 5

Kunt u de procedure ten aanzien van het binnenkomen van een flitsfoto bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) tot en met het versturen van een boete beschrijven? Vindt normaliter bij het CJIB geen enkele belangenafweging plaats naar aanleiding van de flitsfoto, in casu gelet op de zichtbare begeleiding van een ambulance- en politiebusje? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoe borgt u dat in eenzelfde situatie waarin onder begeleiding van hulpdiensten te hard wordt gereden niet alsnog een boete wordt uitgekeerd en/of in hoger beroep het indienen van bezwaar hiertegen effect kan sorteren? Hoe borgt u dat ook bij het CJIB een belangafweging plaatsvindt?

Vraag 7

Wordt in uw voornemen om het kwaliteits- en serviceniveau bij het OM een stevige impuls te geven meegenomen de afhandeling door zowel het CJIB als het OM ten aanzien van vragen en/of bezwaren bij opgelegde (verkeers)boetes?4 Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom ziet u hiertoe geen aanleiding?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het leden Van Toorenburg en Oskam (beiden CDA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Boete tijdens vervoer doodziek kind» (ingezonden 3 december 2015) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

«Boete tijdens vervoer doodziek kind», zondag 29 november 2015, De Telegraaf.

X Noot
2

«Vader Anouk: Ik dacht dat bon een fout was», maandag 30 november 2015, Algemeen Dagblad.

X Noot
3

«Flitsboete voor spoedrit naar ziekenhuis vernietigd», persbericht Openbaar Ministerie 30 november 2015, https://www.om.nl/@92006/flitsboete-spoedrit/

X Noot
4

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie, documentnummer 2015D45828, blz. 41.

Naar boven