Vragen van de leden Van Bommel (SP) en Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de richtlijn aangaande registratie van het geboorteland van in Palestina geboren personen (ingezonden 13 november 2014).

Mededeling van Minister Plassterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 9 december 2014).

Vraag 1

Kunt u toelichten waarom er in de «Richtlijn opname geboorteland personen geboren in Oost-Jeruzalem» voor is gekozen om onder omstandigheden voor personen uit Palestina als geboorteland Onbekend te hanteren?1

Vraag 2

Waarom wordt hier, aangezien de bezetting van Palestijns gebied niet wordt erkend, de naam Palestina niet gebruikt?

Vraag 3

Is het waar dat de naam Palestina wel wordt gehanteerd voor personen die vóór de in de richtlijn genoemde datum, 14 mei 1948, zijn geboren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Geldt de term Onbekend voor alle personen die in de richtlijn genoemde gebieden zijn geboren of worden er uitzonderingen gehanteerd, bijvoorbeeld voor mensen uit de illegale Israëlische nederzettingen? Indien er uitzonderingen gelden, welke zijn dit en waarom is dit?

Vraag 5

Zijn er ook andere gebieden waarvoor de aanduiding Onbekend wordt gehanteerd? Zo ja, welke zijn dit?

Vraag 6

Gebruiken andere EU-landen een vergelijkbare richtlijn of zijn er ook EU-landen die Palestina als geboorteland noemen? Zo ja, welke landen betreft dit?

Vraag 7

Leidt de aanduiding Onbekend in de praktijk tot problemen voor personen waarvoor deze aanduiding geldt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Mededeling

Op 13 november hebben de leden Van Bommel (SP) en Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de richtlijn aangaande registratie van het geboorteland van in Palestina geboren personen.

Het is helaas niet mogelijk gebleken om binnen de gestelde termijn de vragen te beantwoorden. De beantwoording zal naar verwachting binnenkort plaatsvinden.


X Noot
1

Richtlijn opname geboorteland personen geboren in Oost-Jeruzalem, http://www.bprbzk.nl/BRP/Nieuws/Richtlijn_opname_geboorteland_personen_geboren_in_Oost_Jeruzalem_Update_24_04_14, april 2014.

Naar boven